LIÊN HỆ


CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUẤT KHẨU PHÚC VĨNH

Địa chỉ: Khu CN Phương La- Thái Phương- Hưng Hà- Thái Bình

Điện thoại: 0227.395.1715, Fax: 0227.395.1191

Email: phucvinhvn@gmail.com