THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty viết tắt bằng tiếng việt : CÔNG TY TNHH DỆT MAY XUẤT

KHẨU PHÚC VĨNH

Tên công ty viết tắt : PHUCVINHCO.,LTD

Giám đốc: ĐÀO VĂN CỔN

Trụ sở chính : Cụm công nghiệp Phương La – Thái Phương – Hưng Hà – Thái Bình

Điện Thoại : 0227 395 1715

Fax : 0227 395 1191

Mã số thuế : 1000864837

Ngày cấp:1/4/2011

Email : Phucvinhvn@gmail.com